середа, 4 вересня 2019 р.

Що таке моніторинг?

Що таке моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти?
По-перше, потрібно чітко визначитися з термінами моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. 
Так, об’єктом даного моніторингу виступають заклади освіти. Предметом даного моніторингу виступають процедури оцінювання та забезпечення якості освіти. Суб’єктом даного моніторингу виступають агенції оцінювання та забезпечення якості освіти.
По-друге, не потрібно плутати моніторинг процедур оцінювання з моніторингом оцінювання (оцінок).  Часто останній просто не має сенсу. 
По-третє, потрібно усвідомлювати, що самі процедури оцінювання є  важливими елементами системи забезпечення  якості освіти та мають розглядатися саме як процедури забезпечення якості освіти. 
Відкритість навчальних закладів та моніторинг процедур
Публічність інформації є важливим стандартом для успішного та ефективного моніторингу  процедур забезпечення  якості освіти в навчальному закладі. Рекомендації європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, як 
правило, ґрунтуються на стандартах та нормах, що вже значною мірою сформувалися в європейському просторі вищої освіти. Так, в п. 1.7 «Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти», в якому йдеться про публічність інформації, як стандарт визначається норма, згідно з якою навчальні заклади повинні регулярно публікувати найсвіжішу, неупереджену, й об’єктивну  інформацію про навчальні програми та кваліфікації, які вони пропонують. При цьому навчальні заклади несуть відповідальність за надання інформації про програми, очікувані результати, використані процедури викладання, навчання та оцінювання знань.
Власне, наявність відповідної інформації в публічному відкритому просторі дозволяє полегшувати постійний та  системний моніторинг  процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. Однак,як бути у тому випадку, якщо  суб’єкт, який здійснює моніторинг відповідних процедур, наштовхується на закритість навчальних закладів та вперте небажання надавати відповідну інформацію? Власне, здійснювати постійний та системний моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти проблематично при закритості навчальних закладів.
Чи має суб’єкт моніторингу (агенція оцінювання та забезпечення якості освіти) відмовлятися від моніторингу таких навчальних закладів та їх діяльності взагалі? Ні, за жодних обставин при системному моніторингу не можна відмовлятися від здійснення моніторингу діяльності таких закладів та забезпечення в них відповідних процедур.
 Агенція оцінювання та забезпечення якості освіти має використати всі доступні та передбачені законодавством заходи для отримання відповідної інформації. Врешті-решт отримання та аналіз такої інформації йде лише на користь суспільству. А спроби приховування інформації чи маніпулювання нею є діями, які прямо направлені проти інтересів суспільства та мають знайти належну оцінку. Однак,  як бути з рекомендаціями європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, які передбачають неодмінну співучасть навчального закладу в проведенні моніторингу? 
На жаль, ряд рекомендацій європейської асоціації не можуть бути повноцінно використані у вітчизняних умовах.
Про особливості умов при здійсненні системного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері вищої та середньої освіти
Потрібно виходити з різниці кількості вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів. Можна говорити про можливість проведення  системного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері вищої освіти в межах всієї країни, який здійснить одна потужна агенція оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, однак подібний моніторинг є проблематичним у сфері середньої освіти. Жоден суб’єкт (агенція) самостійно не є спроможним здійснити системний моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері середньої освіти в межах всієї країни.
Моніторинг  процедур оцінювання та забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах має дати абітурієнтам чіткі орієнтири, якими останні могли б послуговуватися при обранні вищого навчального закладу.
 Саме результати моніторингу оцінювання та забезпечення якості вищої освіти мають становити підґрунтя для формування так званих університетських рейтингів.
На що потрібно звертати увагу при здійсненні моніторингу процедур оцінювання?
Часто вчителі  навчальних закладів не дуже добре розуміють, як потрібно виставляти оцінки та бали, зокрема підсумкові оцінки та бали, не можуть пояснити якими саме процедурами вони керуються при виставленні оцінок та балів. Подекуди відверто занижені та завищені оцінки та бали вчителями навчальних закладів розглядаються як елементи виховної роботи, що, звісно, є вкрай сумнівною практикою. При моніторингу процедур оцінювання потрібно звертати увагу на розуміння викладачами навчальних закладів значення оцінки в навчальному процесі, розуміння критеріїв оцінювання та порядку формування підсумкової оцінки (бала).

Немає коментарів:

Дописати коментар